pvServe Fotovoltaik sahaların performans ve arıza tesbiti için geliştirilmiş çok fonksiyonlu test ve ölçüm cihazı.

pvServe güneşi taklik ederek, fotovoltaik panellerin izlenmesinde, bakım ve arızaların giderilmesinde kullanılır.

PvServe ile yapabilecekleriniz:

Ters akım termografisi

pvServe güç kaynağı, güneş panellerine ters yönde enerji verir. Normal olarak 400 W / m2'lik minimum ışınma olmadan, sıcak noktaları izlemek için termografik görüntüler oluşturmayı sağlar. Ölçümler gece boyunca bile her zaman yapılabilir. Böylece doğrudan güneş ışığına bağlı termo grafik kameranın hasar görmesi de önlenebilir.

Elektrolüminesans

pvServe güç kaynağı, yüksek kaliteli elektrolüminesans görüntüleri üretmek için gereklidir ve bununla birlikte ek bir infrared kamera kullanılması için gerekli ortamı hazırlar. Bu teknikle güneş panellerindeki en küçük mikro çatlakları tespit etmek mümkündür.

Bypass Diyot Testi

pvServe güç kaynağını ters polarite şeklinde pv panellere bağlamanız durumunda, tüm bypass diyotlarını kontrol edilebilirsiniz.

İnverterin Çalıştırılması

pvServe güç kaynağı kendi ürettiği enerji ile pv panellerine elektrik verebilir. Bu nedenle çalışmalar gece yapılır ve gündüz gün ışığından faydalanarak santralinizin duraksamasına gerek kalmaz.

Kar fırtınası

Ters akım sayesinde pv panel camının yüzey sıcaklığı 2-4 derece kadar artabilir. Böylece 30 derecelik bir eğiminde güneş panelleri üzerindeki karların kayması sağlanabilir.

Broşür İndir